Examens

Modern vakmanschap vereist meer dan alleen vakkennis. Daarom word je door je school competentie- of beroepsgericht opgeleid. Op deze manier krijg je extra bagage mee, namelijk het vermogen om in iedere situatie de ideale combinatie van kennis, vaardigheden en houding toe te passen.

Een goede beroepsbeoefenaar beschikt daarom niet alleen over kennis, maar ook over vaardigheden en competenties.

Deze onmisbare componenten nemen we dan ook op in onze examens en examinering. Mensenwerk dus, waar wij onze expertise goed op inzetten. Niet alleen examineren we op inhoud, processen en procedures, maar we zorgen er ook voor dat alle kandidaten op een vriendelijke en laagdrempelige manier geëxamineerd worden.

Modern vakmanschap vereist meer dan alleen vakkennis.