Praktijkexamens

Praktijkexamenlocaties

De praktijkexamens, of volgens de nieuwe benaming: ‘Proeven van bekwaamheid’, vinden plaats op de eigen onderwijsinstelling van de kandidaat, of op de centrale examenlocatie van Exuive in Amersfoort. De praktijkexamendata worden in overleg met de onderwijsinstelling bepaald. Je kunt bij Exuive iedere maand praktijk examen doen. De examendata op de centrale locatie zijn bekend bij je opleider. 

Modellen/cliënten

Een proeve van bekwaamheid is een nagebootste praktijksituatie. Het hele proces, vanaf het ontvangen van een cliënt, het vooronderzoek, de behandeling tot het afrekenen en weer afscheid nemen van de cliënt wordt beoordeeld. Om daarvan een volledig beeld te krijgen moeten de examenkandidaten gelijke kansen krijgen. Daarom is het van belang dat er geschikte modellen/cliënten aanwezig zijn.

De kandidaat zorgt zelf voor een geschikt model/proefcliënt. De onderwijsinstelling informeert over de criteria waaraan een model moet voldoen. Examinatoren en assessoren controleren de modellen/ proefcliënten voordat het examen begint (na het inrichten van de werkplek). Om geen onterechte voor- of nadelen te hebben mogen kandidaten niet hun eigen model behandelen. Daarom worden de goedgekeurde modellen gewisseld. Als een model niet voldoet aan de eisen, kan de kandidaat die het betreffende model heeft meegenomen, geen examen doen.

Adviseer kandidaten daarom tijdig op zoek te gaan naar een geschikt model. Na afloop van de proeve volgt een evaluatiegesprek. In dit gesprek hoort de kandidaat direct of zij is geslaagd of gezakt. De beoordeling wordt onderbouwd en de kandidaat krijgt tips mee waar ze verder mee kan. 

Aanmelding proeven van bekwaamheid

Het aanmelden voor examens is alleen mogelijk via de eigen onderwijsinstelling. De scholen informeren zelf hun studenten/examenkandidaten. Omdat Exuive deze afspraken niet kent, zal zij examenkandidaten met al hun vragen en opmerkingen áltijd terug verwijzen naar de eigen onderwijsinstelling. 

Portfolio

Om te bewijzen dat de kennis kan worden toegepast en dat de kandidaat inzicht heeft in de materie, worden sommige vakken getoetst met een portfolio. Hierbij werkt een kandidaat een aantal opdrachten uit. Nadat de school de opdrachten met voldoende heeft beoordeeld, wordt het portfolio van de kandidaat ter beoordeling gesteld aan de assessoren van Exuive. Daarna word de kandidaat uitgenodigd voor een criterium gericht interview. In dit vraaggesprek worden vragen gesteld over eventuele onduidelijkheden en werkprocessen die aangetoond zijn.

Het criterium  gericht interview kan zowel online, op locatie of op onze centrale locatie in Amersfoort. De data zijn bij je opleider bekend.