Vrijstelling van examens

Een vrijstelling kan alleen worden verleend op basis van eerder behaalde diploma’s, cijferlijsten of certificaten van opleidingen met vergelijkbare inhoud. Heeft een kandidaat veel ervaring maar geen diploma’s of certificaten dan is het niet mogelijk gebruik te maken van de vrijstellingsprocedure.

Vrijstelling aanvragen

Een kandidaat vraagt een vrijstelling aan bij de eigen onderwijsinstelling, die vervolgens een vrijstellingsaanvraag indient bij Exuive. De onderwijsinstelling ontvangt de uitslag van het vrijstellingsverzoek.

De onderwijsinstelling is in het bezit van het vrijstellingen regelement. Zij kunnen aan de hand van dit document adviseren of een vrijstellingsaanvaag goedgekeurd wordt. Indien een diploma niet op deze lijst voorkomt kan Exuive onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Een dergelijk verzoek loopt via de onderwijsinstelling.