veel gestelde vragen

FAQ

FAQ - veelgestelde vragen

De voorwaarden voor modellen staan beschreven in de instructies voor de praktijk proeve. Je kunt deze informatie vinden op het besloten deel voor kandidaten, of informatie inwinnen op je school.

 

Exuive neemt alle toetsen digitaal af. Daar mag je 45 minuten over doen. Na afloop van de toets kun je meteen zien welk resultaat je hebt behaald en kun je de vragen terugzien.

 

Om een proeve af te kunnen leggen, heb je altijd een geschikt examenmodel nodig. Als hij/zij niet kan op de examendatum en je geen reserve model achter de hand hebt, kun je helaas geen examen doen. Je wordt dan geregistreerd als ‘afgewezen’ voor dit examen en je moet opnieuw een examen aanvragen. Het is niet mogelijk om examengeld terug te vragen voor dit gemiste examen. 

Dat kun je overleggen met je school. Exuive biedt het hele jaar door alle theorie-examens aan. Naast de theorie-examens op je school kun je gebruik maken van de maandelijkse theorie examendag op onze centrale examenlocatie, in overleg met je school.

 

Examens worden vastgesteld op basis van een (branche)kwalificatiedossier en niet op een bepaald boek. Van je school heb je precies te horen gekregen wat je moet leren en bestuderen voor een bepaald examen. Exuive geeft hierover geen adviezen.

 

Je school bepaalt de plaats waar de examens plaats vinden. Dat kan op school zijn, of op de centrale examenlocatie van Exuive in Amersfoort.

 

Je vraagt een vrijstelling voor een examen altijd aan bij je school. Zij kunnen je vertellen of er een vrijstelling zal worden verleend. Als zij twijfelen, kunnen zij een vrijstellingsonderzoek aanvragen bij Exuive. De uitkomst het onderzoek wordt gecommuniceerd met de onderwijsinstelling.

 

Exuive werkt alleen samen met een onderwijsinstelling. Dat betekent dat je alleen examens kunt aanvragen via je eigen school.

 

Dat kun je overleggen met je school. Exuive biedt het hele jaar door alle praktijkexamens aan. In overleg met je school kun je eventueel ook gebruik maken van de wekelijkse praktijkexamendagen op de centrale examenlocatie in Amersfoort.

 

Helaas kun je dan niet deelnemen aan de proeve. Je krijgt nog 5 minuten de tijd om met een ander examenmodel te komen. Lukt dat niet dan word je geregistreerd als ‘afgewezen’ voor dit examen en moet je opnieuw examen aanvragen. Het is niet mogelijk om examengeld terug te vragen voor dit gemiste examen.

 

Misschien heb je recht op een aanpassing op de theorietoetsing. Dit kun je bij je school aangeven. Zij kunnen hieromtrent een aanvraag indienen voor een aangepast examen. Het is mogelijk om 15 minuten extra examentijd te krijgen, of toestemming om een taalwoordenboek te gebruiken (Nederlands – eigen taal).

Als je niet aanwezig bent op het examen ontvang je de examenuitslag ‘afgewezen’. Je kunt daarna opnieuw een examen aanvragen bij je school. Het is niet mogelijk om examengeld terug te vragen voor dit gemiste examen.

Je kunt onmiddellijk na de toetsing zien wat je resultaten zijn. Na afloop krijg je nog even de tijd om de vragen en antwoorden door te lopen. Daarna is het niet mogelijk om het examen in te zien.

Over het algemeen geldt dat de cesuur bij niveau 3 examens op 65% ligt en voor niveau 4 ligt de cesuur gemiddeld op 70%.

 

Nadat je de proeve hebt afgelegd krijg je een criterium gericht interview met de assessoren. In dit vraaggesprek kun je onderdelen uit je proeve verduidelijken. Daarna krijg je meteen de uitslag en aanbevelingen.

 

Dat kan. Je school weet wat hiervoor de procedure is en kan dit voor je verzorgen. Je kunt dan de vragen in een groter lettertype krijgen, of 15 minuten extra examentijd.

 

Na de sluitingsdatum van inschrijving examen is je inschrijving definitief en is annulering niet meer mogelijk. Je kunt opnieuw een examen aanvragen bij je school. Het is niet mogelijk om examengeld terug te vragen voor dit gemiste examen.

 

Als je het laatste examenonderdeel met gunstig gevolg hebt afgelegd, heb je recht op je diploma. Nadat is gecheckt of alle betalingen zijn voldaan en of je volledig aan de exameneisen hebt voldaan, wordt vervolgens de productie van het waardepapier in werking gezet. De waardeformulieren worden volgens veiligheidsprocedures in orde gemaakt, gecontroleerd en ondertekend door het bevoegd gezag van Exuive en aangetekend verstuurd naar de onderwijsinstelling.

 

Ja. Je moet je altijd kunnen legitimeren. Als je je legitimatiebewijs bent vergeten kun je helaas geen examen doen. Het is niet mogelijk om examengeld terug te vragen voor dit gemiste examen. 

 

Een diploma op niveau 3 is uitgegeven voor een beginnend beroepsbeoefenaar die zelf een bedrijf kan starten. Een diploma op niveau 4 geldt voor een beginnend beroepsbeoefenaar, met specialisaties, die een bedrijf kan leiden met personeel, beleid kan voeren, kwaliteitzorg kan toepassen etc.